(14 ความคิดเห็นของลูกค้า)

สาวเสือคุกกี้เมล็ด

From 29.00

MAY SALE - BUY 1 GET 1 FREE

Buy Now

 
 

Girl Scout Cookies Cannabis Strain

The Girl Scout Cookies Strain is highly regarded for its remarkable effects on the mind and body. As a predominantly indica-dominant hybrid, it offers a balanced experience that combines the best of both worlds. When consumed, users are greeted with a euphoric and uplifting sensation that uplifts the spirits and instills a sense of blissful happiness. This euphoria is complemented by a deep relaxation that soothes the body, melting away stress and tension. Girl Scout Cookies offer a delightful flavor profile, blending sweet and minty notes with hints of earthiness.

Growing Girl Scout Cookies Seeds

Growing Girl Scout Cookies is rewarding and enjoyable for cultivators of various skill levels. This hybrid strain is known for its resilience and adaptability, making it suitable for both indoor and outdoor cultivation settings. When grown indoors, careful monitoring of environmental factors is essential to ensure optimal growth and yield.

As the flowering phase approaches, the plant produces compact and dense buds, heavily coated in resin, which further enhances the strain’s potency. The aroma emitted during growth is equally enchanting, exuding a sweet and earthy fragrance that tantalizes the senses.

Girl Scout Cookies Effects

GSC is a highly potent strain that offers an uplifting and euphoric high. It provides a calming effect on the body and mind without inducing sedation. Enjoying this strain with others is recommended as it promotes heightened creativity and sociability. Users may experience an increased sense of humor, a carefree disposition, and a propensity for lighthearted banter.

Girl Scout Cookies Cannabis Seeds At A Glance:

 • Strain Type: Hybrid
 • THC Content: 25-29%
 • Effects: Uplifting, Euphoric, and Relaxing
 • Aroma: Sweet and Earthy
 • Flowering Time: 56-66 days
 • Indoor/Outdoor: Suitable for both cultivation settings
Girl Scout Cookies Cannabis Seeds are the seeds of the popular and highly regarded Girl Scout Cookies strain. These seeds offer growers the opportunity to cultivate this renowned hybrid strain and experience its unique qualities firsthand.

The dominant effects of Girl Scout Cookies are known for their uplifting and euphoric nature. This hybrid strain provides a high that is upbeat and ecstatic, promoting a surge of creativity and sociability. It induces a calming effect on the body and mind without causing sedation, making it a favorite among those seeking a balanced cannabis experience.

Girl Scout Cookies typically boasts a moderate to high THC content, ranging from 20% to 28%. This potent THC level contributes to the strain’s robust effects, ensuring a rewarding and satisfying cannabis encounter for users.

Girl Scout Cookies plants have a flowering time of approximately 55 to 60 days.

Yes, Girl Scout Cookies Seeds can be successfully grown both indoors and outdoors. Indoors, the strain thrives under controlled conditions, allowing cultivators to manipulate environmental factors to optimize growth. Outdoors, Girl Scout Cookies showcases its resilience and adapts well to various climates and conditions, providing a rewarding cultivation experience for growers in different regions.

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

พื้นหลัง

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ %

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

14 รีวิวเกี่ยวกับโรงแรมสําหรับ สาวเสือคุกกี้เมล็ด

 1. a***ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  การจัดส่งที่รวดเร็วและคุณภาพดีจริงๆเมล็ดพันธุ์ธนาคารราคาแพงเป็นสถานที่ที่จะไปถ้าคุณต้องการคุณภาพในการจัดส่งที่รวดเร็ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 2
  r ***** r * ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  S**** R*ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  บริการที่เป็นเลิศการงอก 100% แน่นอนสั่งซื้ออีกครั้ง
  สุขสันต์วันคริสต์มาส
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  อัตราการงอกที่ดี
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  S****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  การงอก 100% หนึ่งสัปดาห์ในต้นกล้าและทําที่ยอดเยี่ยม .great deal 5 for 5 ไม่สามารถผิดพลาดได้อย่างแน่นอนสั่งซื้ออีกครั้ง ขอบคุณพวกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  P****** D *****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  ******** S * ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  สายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ????????
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  W***** D * ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
คุกกี้ลูกเสือหญิง
สาวเสือคุกกี้เมล็ด
From 29.00 เลือกตัวเลือก
คุกกี้ลูกเสือหญิง
สาวเสือคุกกี้เมล็ด
(14)

From 29.00