(1 รีวิวจากลูกค้า)

Bruce Banner Haze

From 29.00

MAY SALE - BUY 1 GET 1 FREE

Buy Now

 
 

Bruce Banner Haze Strain Overview

Bruce Banner Haze is one of the most popular cannabis strains available, and for good reason. This strain is a hybrid between Bruce Banner (sativa) and Super Silver Haze (indica), giving it an earthy, sweet flavor with strong woody undertones. Plus, it produces a powerful buzz that can be felt throughout your body. Let’s take a closer look at what makes this strain so unique.

Bruce Banner Haze Aroma and Taste

Bruce Banner Haze has long, light green buds and bright orange hairs throughout its structure. It has a unique aroma that combines citrus, earthiness, and sweetness, with subtle hints of spice. This strain also has high levels of trichomes, making it sticky to the touch and giving it a pungent smell when broken up or ground.

Bruce Banner Haze Genetics and Effects

Bruce Banner Haze is known for producing strong effects without the overwhelming paranoia sometimes associated with other strains. When smoked in small doses, this strain provides users with mental clarity and focus while still maintaining a relaxed state of mind—the perfect combination for completing creative projects or simply enjoying some quiet time for yourself. On the physical end, this strain can reduce inflammation and provide relief from aches and pains without leaving you feeling lethargic or groggy.

Growing Bruce Banner Haze Seeds

For those looking to grow their own Bruce Banner Haze plants, there are a few tips you should keep in mind to ensure success. First off, this strain typically takes around 10 weeks to fully mature before harvesting; however, if you start growing indoors then you can adjust your light cycle to speed up this process by two weeks or so. Additionally, make sure your soil is well-drained but still retains moisture; too little water can stunt growth while too much will cause root rot. Finally, give your plants plenty of space as they tend to grow tall quickly!

บทสรุป

All in all, Bruce Banner Haze is an incredibly popular cannabis strain due to its unique flavor profile and potent effects. Whether you’re looking for something to boost creativity or just help you relax after a long day at work—this is the perfect choice! Plus, thanks to its easy-to-grow nature and overall hardiness – even beginner growers can have success with this plant! So if you’re ready to try something new – give Bruce Banner haze a shot! You won’t be disappointed!

พื้นหลัง

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

1 review for Bruce Banner Haze

ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “Bruce Banner Haze”

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

  • EU  3–5 days
  • USA & Canada 6-10 days
  • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

  • ซื้อ 1 แถม 1
  • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
  • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
Bruce Banner Haze
From 29.00 เลือกตัวเลือก
Bruce Banner Haze
(1)

From 29.00