(13 ความคิดเห็นของลูกค้า)

GG4 Seeds (Expert Gorilla)

From 29.00

THC สูง 21-24% 
ลูกผสมอินดิก้า 50%
ให้ผลตอบแทนสูงและง่ายต่อการเติบโต
เอฟเฟกต์ที่กระฉับกระเฉงและยกระดับ 

Buy 1 Get 1 Free Cannabis Seed

🚀 25% OFF All Listed Prices This Weekend 🚀
Discount Applied In Checkout

Expert Gorilla Seeds GG4
GG4 Seeds (Expert Gorilla)

Expert GG4 AKA The GG4 Cannabis Strain

The breeders at Expert Seeds reimagined the iconic GG4, and the result is a cannabis strain that is more potent than ever before. This hybrid with a Sativa-dominant genetic profile is not only one of most potent strains that can be smoked, but the incredibly delicious flavors that come from its resin-coated flowers round off a genuinely monstrous cannabis experience.

Say “hi” to Expert Gorilla, a fantastic variety that is among the most potent strains ever, brought to you by Expert Seeds. Expert Gorilla is a strain that is a descendant of GG4, which in turn is a descendant of  Sour Dubb x Chem’s Sister x Chocolate Diesel. This strain bolsters an already formidable collection of unique characteristics.

Growing Expert GG4 Seeds

Though it’s more fruitful when grown outside, the Expert Gorilla strain is a hybrid composed of 75% Sativa genetics and can be grown either indoors or outdoors. She flowers in 58–63 days when grown indoors and produces a reasonable harvest of 400g/m2 when optimal conditions are. Flowering time is relatively short. In late September, outdoor gardeners may harvest as much as 700 grams of fruit per plant.

Hash made from Expert Gorilla is of the highest quality since, according to her title, her blossoms produce an extraordinary amount of resin. Because the original GG4 was the product of unintentional pollination, this breed tends to demonstrate hermaphroditic qualities; therefore, it is essential to monitor your plants closely when they are in the flowering stage.

Expert GG4 Weed Taste & Smell

You can tell that Expert GG4 carries business in a way that no other product does simply by indulging in its one-of-a-kind aroma. It has a scent reminiscent of pine and wood and almost has a note of sandalwood that is newly cut. The smell of a certain rich sweetness, similar to that of berries & fresh wild cherry, cuts through the earthy, mossy quality of the perfume.

The flavor of Expert GG4 is very similar to how it smells. Its aromas are characterized by a deep, woodsy aftertaste accompanied by a whiff of pine that has an earthy quality. In addition, it has a faint smell of coffee and chocolate, which helps balance out the solid and smoky overtones with a hint of a sweet, floral fragrance. Because of its intensity and high THC content, it might occasionally leave an aftertaste slightly reminiscent of chemicals in your mouth.

Expert GG4 Marijuana Effect

The strong couch-lock it can induce is another reason Expert GG4 is famous. What else would we anticipate from a variety that sticks to your fingers so firmly that you must work at unclamping it? Expert GG4 is not for the faint of heart, as its THC levels are nearly over the roof, reaching a record of 30% in some labs. It has a striking impact on the brain, producing a powerful high that also serves as a tremendous drive toward relaxation. Its effects are notable for their duration—the typical high lasts anywhere from 4 hours to a day. GG4 causes a joyful, giddy high, and tingling sensation all over the body. This strain is excellent when you want to kick back with friends and relax on the couch, as it energizes without clouding your mind.

Expert Gorilla Seeds FAQ’s (AKA GG4)

Expert GG4 seeds are derived from the popular cannabis strain known as GG4, which has gained a reputation for its potent effects and sticky resin production. Expert GG4 seeds are specifically selected and bred by Expert Seeds for their quality and reliability.

Expert GG4 offers a powerful and well-rounded experience. It provides a heavy-bodied relaxation combined with a cerebral euphoria. Users often report feelings of deep relaxation, happiness, and uplifted mood. It is known for its “couch-lock” effect, making it ideal for evening or nighttime use.

The THC content of Expert GG4 can vary, but it typically ranges from 18% to 25%. This high THC level contributes to its potent effects, making it popular among experienced cannabis consumers seeking a strong and long-lasting high.

Expert GG4 seeds can be grown both indoors and outdoors. They prefer a warm and sunny climate when grown outdoors. Indoors, they thrive in a controlled environment with good air circulation and proper humidity levels. They have a robust nature and can withstand minor fluctuations in temperature and humidity.

The flowering time of Expert Gorilla GG4 plants is typically around 8 to 9 weeks. During this period, the plants develop dense, resinous buds with a pungent and earthy aroma.

Expert GG4 offers a complex flavor profile with a combination of earthy, diesel, and pine notes. It has a distinct aroma that is often described as a mix of diesel fuel, chocolate, and coffee, creating a unique and captivating sensory experience.

While the Expert GG4 seeds can be grown by novice growers, it is recommended that they have some prior experience or knowledge in cannabis cultivation. It requires basic understanding of cultivation techniques, such as proper nutrient management and pruning. However, with proper research, attention to detail, and care, novice growers can successfully cultivate Expert GG4.

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ %

พื้นหลัง

13 reviews for GG4 Seeds (Expert Gorilla)

 1. G***** B*********Verified customer
  Expert genetics
  These are 100 percent germ rate and gives bout 187g a grow
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  J *** D * ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ยอดเยี่ยม!
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  อัตราการงอกที่ดี
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  S****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้มีในตู้เย็นสําหรับภายหลัง!
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  B****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  K**ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ดีบริการฉันยังไม่ได้ป๊อปเมล็ดใด ๆ ยัง
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Expert Gorilla Seeds GG4
GG4 Seeds (Expert Gorilla)
(13)

From 29.00

Expert Gorilla Seeds GG4
GG4 Seeds (Expert Gorilla)