Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób my, Expert Seed Bank, zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o Tobie podczas korzystania lub interakcji z naszą stroną internetową, expertseedbank.com (nasza strona internetowa) oraz w przypadku, gdy w inny sposób uzyskujemy lub gromadzimy informacje o Tobie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 6 lipca 2020 roku.

Spis treści

 • Podsumowanie
 • Nasze dane
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową
 • Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej
 • Komunikacja marketingowa
 • Informacje uzyskane od stron trzecich
 • Ujawnienie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku
 • Jak długo przechowujemy Twoje informacje
 • Jak zabezpieczamy Twoje informacje
 • Przekazywanie informacji o użytkowniku poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji
 • Zmiany w naszej Polityce Prywatności
 • Prywatność dzieci

Podsumowanie

Ta część podsumowuje, w jaki sposób uzyskujemy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o Tobie. Ma ona na celu zapewnienie jedynie bardzo ogólnego przeglądu. Nie jest ona kompletna sama w sobie i musi być czytana w połączeniu z odpowiednimi pełnymi sekcjami niniejszej Polityki Prywatności.

 • Administrator danych: Bank Nasion Ekspertów
 • W jaki sposób zbieramy lub uzyskujemy informacje o Tobie: kiedy nam je podajesz, np. kontaktując się z nami, rejestrując się na naszej stronie internetowej, składając zamówienie na naszej stronie internetowej, wypełniając formularze rejestracyjne, dodając lub oceniając lokalizacje, publikując blogi lub zapisując się na treści takie jak biuletyny. Z Twojego korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies oraz sporadycznie, od osób trzecich, takich jak dostawcy list mailingowych.
 • Informacje , które gromadzimy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o mediach społecznościowych, informacje o płatnościach np. dane karty kredytowej lub debetowej, adres IP, informacje z plików cookie, informacje o komputerze lub urządzeniu (np. typ urządzenia i przeglądarki), informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej (np. jakie strony przeglądałeś, czas, w którym je przeglądałeś i na co kliknąłeś, lokalizacja geograficzna, z której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej (na podstawie adresu IP), nazwa firmy lub nazwa przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy), numer VAT (jeśli dotyczy), historia zaangażowania i historia transakcji).
 • Jak wykorzystujemy Twoje informacje: do celów administracyjnych i biznesowych (w szczególności do kontaktowania się z Tobą i przetwarzania zamówień składanych przez Ciebie na naszej stronie internetowej, do ulepszania naszej działalności i strony internetowej, do wypełniania naszych zobowiązań umownych, do reklamowania naszych i innych towarów i usług, do analizowania Twojego korzystania z naszej strony internetowej oraz w związku z naszymi prawami i obowiązkami prawnymi).
 • Ujawnienie informacji o użytkowniku stronom trzecim: informacje o użytkowniku mogą być udostępniane partnerom w celu uzyskania określonych rodzajów treści i wydarzeń, w których użytkownik zarejestrował swoje informacje. Inne ujawnienia są tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, naszym dostawcom usług, do realizacji wszelkich umów, które zawieramy z użytkownikiem oraz w przypadkach wymaganych przez prawo lub w celu egzekwowania naszych praw.
 • Czy sprzedajemy Twoje dane osobom trzecim (innym niż w trakcie sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa lub podobnego zdarzenia): Nie, Expert Seed Bank, nie sprzedaje danych. Jednak gdy rejestrujesz się lub zapisujesz na niektóre rodzaje treści, Twoje dane rejestracyjne mogą być udostępniane sponsorom i partnerom. Przykłady, w których to robimy, obejmują rejestracje na wydarzenia, zapisy na webinaria lub pobieranie whitepaper. Zawsze wyraźnie zaznaczamy, w jakich przypadkach przekazane informacje będą udostępniane innym podmiotom.
 • Jak długo przechowujemy Państwa informacje: nie dłużej niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę wszelkie zobowiązania prawne, jakie na nas ciążą (np. konieczność prowadzenia rejestrów dla celów podatkowych), wszelkie inne podstawy prawne, jakie mamy do wykorzystania Państwa informacji (np. Państwa zgoda, wykonanie umowy z Państwem lub nasze uzasadnione interesy jako firmy) oraz pewne dodatkowe czynniki opisane w głównej części poniżej zatytułowanej Jak długo przechowujemy Państwa informacje. Szczegółowe okresy przechowywania w odniesieniu do niektórych informacji, które zbieramy od Państwa, znajdują się w głównej części poniżej zatytułowanej Jak długo przechowujemy Państwa informacje.
 • Jak zabezpieczamy Twoje informacje: stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak przechowywanie Twoich informacji na bezpiecznych serwerach, szyfrowanie przesyłania danych na nasze serwery lub z naszych serwerów przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL), szyfrowanie płatności dokonywanych przez Ciebie na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL) oraz udzielanie dostępu do Twoich informacji tylko w razie konieczności.
 • Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii: na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie i podobne technologie gromadzenia informacji, takie jak śledzenie automatyzacji marketingu, w tym niezbędne, funkcjonalne, analityczne i celujące pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę dotyczącą plików cookie.
 • Przekazywanie Twoich informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy: Korzystając z naszej strony internetowej, Państwa informacje mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Traktujemy dane osobowe poważnie i w związku z tym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym na przykład, że strony trzecie, z których korzystamy, które przekazują Państwa informacje poza Europejski Obszar Gospodarczy, same potwierdziły swoją zgodność z Tarczą Prywatności UE-USA.
 • Wykorzystanie profilowania: wykorzystujemy profilowanie, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników dzięki analityce internetowej i marketingowej, zapewnić ukierunkowane reklamy i dostarczyć spersonalizowane doświadczenie użytkownika.
 • Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji
  • dostępu do swoich danych i otrzymywania informacji o ich wykorzystaniu
  • aby poprawić i/lub uzupełnić swoje dane
  • aby usunąć swoje dane
  • ograniczyć wykorzystanie informacji o użytkowniku
  • otrzymanie informacji w formacie przenośnym
  • sprzeciwu wobec wykorzystania informacji o użytkowniku
  • wycofania zgody na wykorzystanie informacji o użytkowniku
  • złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Wrażliwe dane osobowe: nie gromadzimy danych określanych powszechnie jako "wrażliwe dane osobowe".

Nasze dane

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z administratorem danych. Administratorem danych w odniesieniu do naszej strony internetowej jest;

Bank Nasion Ekspertów
4, Slaney Court, Dublin Industrial Estate glasnevin, dublin 1
d11 - dublin 11 , Irlandia
3531558881

Tel: 00353-155-8881

Z administratorem danych można się skontaktować korzystając z powyższych danych lub wysyłając wiadomość na adres sales@expertseedbank.com.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób odwiedzających stronę internetową zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnianie i dodatkowe sposoby wykorzystania Twoich informacji.

Informacje z dziennika serwera WWW

Nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje adres IP, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, a także inne informacje na temat Twojej wizyty, takie jak strony, do których uzyskano dostęp, żądane informacje, data i godzina żądania, źródło dostępu do naszej strony internetowej (np. strona internetowa lub adres URL (link), który skierował Cię na naszą stronę), a także wersja przeglądarki i system operacyjny.

Wykorzystanie informacji z logów serwera internetowego dla celów bezpieczeństwa informatycznego

Zbieramy i przechowujemy logi serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i IT oraz aby serwer i strona internetowa pozostały bez szwanku. Obejmuje to analizę plików dziennika, aby pomóc w identyfikacji i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do naszej sieci, dystrybucji złośliwego kodu, atakom typu denial of services i innym cyberatakom, poprzez wykrywanie nietypowej lub podejrzanej aktywności.

O ile nie prowadzimy dochodzenia w sprawie podejrzanej lub potencjalnej działalności przestępczej, nie podejmujemy, ani nie zezwalamy naszemu dostawcy usług hostingowych na podejmowanie jakichkolwiek prób identyfikacji użytkownika na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem logów serwera.

Podstawa prawna przetwarzania: spełnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek prawny: mamy obowiązek prawny wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas informacji o osobach fizycznych. Rejestrowanie dostępu do naszej strony internetowej za pomocą plików dziennika serwera jest takim środkiem.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnione interesy: mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich informacji do celów zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Wykorzystanie informacji z logów serwera internetowego do analizy korzystania z witryny i ulepszania naszej strony internetowej

Używamy informacji zebranych przez nasze dzienniki serwera internetowego do analizowania, jak użytkownicy naszej strony internetowej wchodzą w interakcje z naszą stroną internetową i jej funkcjami. Na przykład, analizujemy liczbę wizyt i unikalnych odwiedzających, które otrzymujemy, czas i datę wizyty, lokalizację wizyty oraz system operacyjny i używaną przeglądarkę.

Informacje zebrane w wyniku analizy tych informacji wykorzystujemy do ulepszania naszej strony internetowej. Na przykład wykorzystujemy zebrane informacje do zmiany informacji, treści i struktury naszej strony internetowej i poszczególnych stron w oparciu o to, w co użytkownicy angażują się najbardziej i jaki czas spędzają na poszczególnych stronach naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes: ulepszanie naszej strony internetowej dla naszych użytkowników strony internetowej i poznanie preferencji naszych użytkowników strony internetowej, aby nasza strona internetowa mogła lepiej spełniać ich potrzeby i pragnienia.

Cookies

Cookies to pliki danych, które są wysyłane ze strony internetowej do przeglądarki, aby zapisać informacje o użytkownikach w różnych celach.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies, w tym niezbędne, funkcjonalne, analityczne i docelowe.

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookies, można znaleźć w naszej polityce cookies.

Użytkownik może odrzucić niektóre lub wszystkie pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, zmieniając ustawienia przeglądarki lub nieistotne pliki cookie za pomocą narzędzia do kontroli plików cookie, ale takie postępowanie może ograniczyć możliwość korzystania z naszej strony internetowej lub niektórych lub wszystkich jej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org lub zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Kiedy kontaktujesz się z nami

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które się z nami kontaktują, zgodnie z tą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich informacji.

Email

Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail na adres e-mail wyświetlany na naszej stronie internetowej, zbieramy Twój adres e-mail i wszelkie inne informacje, które podajesz w tej wiadomości (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i informacje zawarte w dowolnym bloku podpisu w wiadomości e-mail).

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes(y): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczenia Ci przez nas towarów lub usług lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład dostarczenia Ci informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji tych działań).

Formularze zapytań

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza zapytania, zbieramy Twoje dane osobowe i dopasowujemy je do wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie w rejestrze. Typowe gromadzone dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Zapisujemy również godzinę, datę i konkretny formularz, który Państwo wypełnili.

Jeśli nie podasz obowiązkowych informacji wymaganych przez nasz formularz kontaktowy, nie będziesz mógł przesłać formularza kontaktowego i nie otrzymamy Twojego zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes(y): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Będziemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania wszelkich dalszych działań sprzedażowych i komunikacji marketingowej z Państwem. Więcej informacji można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach dostawcy formularza kontaktowego.

Telefon

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, zbieramy Twój numer telefonu oraz wszelkie informacje przekazane nam podczas rozmowy z Tobą.

Nagrywamy rozmowy telefoniczne z klientami w celach szkoleniowych i związanych z obsługą klienta.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Uzasadniony interes(y): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczenia Ci przez nas towarów lub usług lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład dostarczenia Ci informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji tych działań).

Post

Jeśli kontaktujesz się z nami drogą pocztową, będziemy zbierać wszelkie informacje, które podasz nam w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach pocztowych.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Uzasadniony interes(y): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczenia Ci przez nas towarów lub usług lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład dostarczenia Ci informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji tych działań).

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej

Zbieramy i wykorzystujemy informacje od osób, które wchodzą w interakcje z poszczególnymi funkcjami naszej strony internetowej zgodnie z niniejszym rozdziałem oraz rozdziałem zatytułowanym Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

Narzędzia Social Media

Mamy szeroki zakres narzędzi mediów społecznościowych, z których można korzystać. Narzędzia te obejmują (ale nie ograniczają się do); Udostępnianie, Likes, komentarze i przesyłanie treści zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią. Korzystając z tych narzędzi, wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przesłanych danych, czy to danych osobowych, czy informacji ogólnych, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgoda: wyrażasz zgodę na to, abyśmy przechowywali i wykorzystywali przesłane treści za pomocą kroków opisanych powyżej.

Możemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania wszelkich dalszych działań sprzedażowych i marketingowych do użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Przesłane informacje mogą być przechowywane zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim, na naszych serwerach, a także na serwerach stron trzecich, takich jak Facebook.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych podczas przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podczas rejestracji i tworzenia konta na naszych stronach internetowych zbieramy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, lokalizacja. Będziemy również rejestrować czas i datę zakończenia.

Jeśli nie podasz obowiązkowych informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym, nie będziesz mógł zarejestrować się lub założyć konta na naszej stronie.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes: rejestracja i administrowanie kontami na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia dostępu do treści, umożliwia zakup towarów i usług oraz ułatwia prowadzenie i funkcjonowanie naszej działalności.

Będziemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania wszelkich dalszych działań sprzedażowych i komunikacji marketingowej z Państwem. Więcej informacji można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Przekazywanie i przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach naszego zewnętrznego dostawcy usług hostingowych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Po złożeniu zamówienia

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób fizycznych, które składają zamówienie na naszej stronie internetowej, zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnienie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

Informacje zebrane podczas składania zamówienia

Informacje obowiązkowe

Kiedy składasz zamówienie na towary lub usługi na naszej stronie internetowej, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy.

Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł nabyć od nas towarów lub usług na naszej stronie internetowej ani zawrzeć z nami umowy.

Podstawa prawna przetwarzania: spełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek prawny: mamy obowiązek prawny wystawienia Państwu faktury za zakupione u nas towary i usługi, jeśli są Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT i w tym celu wymagamy obowiązkowych informacji zebranych przez nasz formularz kasowy. Mamy również prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym dokumentacji dotyczącej transakcji

Informacje dodatkowe 

Możemy również zbierać od Ciebie dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu, pełne imię i nazwisko, adres itp.

Używamy tych informacji do zarządzania i ulepszania doświadczeń klienta z nami.

Będziemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania wszelkich dalszych działań sprzedażowych i komunikacji marketingowej z Państwem. Więcej informacji można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Jeśli nie dostarczysz dodatkowych informacji wymaganych w kasie, nie będziesz mógł zrealizować zamówienia, ponieważ nie będziemy mieć odpowiedniego poziomu informacji, aby odpowiednio zarządzać Twoim kontem.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnione interesy: Możliwość zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta i zarządzania kontem klienta.

Przetwarzanie płatności

Po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej będziesz musiał dokonać płatności za zamówione towary lub usługi. Aby przetworzyć Twoją płatność, akceptujemy Square. Możesz zapoznać się z polityką prywatności firmy Square tutaj https://squareup.com/gb/en/legal/general/privacy#cookies.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: aby wypełnić Twoje zobowiązanie umowne do zapłaty za zamówione u nas towary lub usługi.

Komunikacja marketingowa

Nasze treści, towary i usługi

Podczas zapisywania się na treści, rejestracji w naszej witrynie lub dokonywania płatności, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie powiązanych treści, produktów i usług.

Będziemy nadal wysyłać Ci komunikaty marketingowe w odniesieniu do podobnych towarów i usług, jeśli nie zrezygnujesz z ich otrzymywania.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając e-mail na adres sales@expertseedbank.com.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: Udostępnianie istotnych, aktualnych i specyficznych dla branży informacji o powiązanych usługach biznesowych, aby pomóc Twojej organizacji, rozwijać się.

Towary i usługi stron trzecich

Oprócz otrzymywania informacji o naszych produktach i usługach, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych dotyczących towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie pola wskazującego, że chcą Państwo otrzymywać takie informacje.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Zgoda: wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas informacji o towarach i usługach osób trzecich, zapisując się na otrzymywanie takich informacji zgodnie z krokami opisanymi powyżej.

Przekazywanie i przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje na potrzeby kampanii marketingowych będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach naszego zewnętrznego dostawcy list mailingowych w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych podczas przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy znajdziesz w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wykorzystanie śledzenia w e-mailach

Wykorzystujemy technologie takie jak piksele śledzące (małe pliki graficzne) i linki śledzące w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, aby umożliwić nam ocenę poziomu zaangażowania naszych wiadomości e-mail poprzez pomiar informacji takich jak współczynnik dostarczania, współczynnik otwarć, współczynnik kliknięć i zaangażowanie w treść, które osiągają nasze wiadomości e-mail.

Informacje uzyskane od stron trzecich

Ta część określa, w jaki sposób uzyskujemy lub gromadzimy informacje o Tobie od stron trzecich.

Informacje otrzymane od stron trzecich

Często możemy otrzymywać informacje o Tobie od stron trzecich. Strony trzecie, od których otrzymujemy informacje o Tobie, mogą obejmować wydarzenia partnerskie w branży marketingowej i inne organizacje, z którymi jesteśmy powiązani zawodowo.

Możliwe jest również, że osoby trzecie, z którymi nie mieliśmy wcześniej kontaktu, mogą dostarczyć nam informacji o Tobie.

Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich, to na ogół imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale również wszelkie dodatkowe informacje o użytkowniku, które nam przekazują.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędna do wykonania umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy strona trzecia przekazała nam informacje o Tobie (takie jak Twoje imię i adres e-mail), abyśmy mogli świadczyć usługi na Twoją rzecz, będziemy przetwarzać Twoje informacje w celu podjęcia na Twoją prośbę kroków zmierzających do zawarcia z Tobą umowy i wykonania umowy z Tobą (w zależności od przypadku).

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Zgoda: w przypadku, gdy użytkownik zwrócił się do strony trzeciej o udostępnienie nam informacji na jego temat, a cel udostępnienia tych informacji nie jest związany z realizacją umowy lub usług przez nas na rzecz użytkownika, będziemy przetwarzać informacje na podstawie zgody użytkownika, której udziela on prosząc daną stronę trzecią o przekazanie nam informacji na jego temat.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnione interesy: w przypadku, gdy strona trzecia udostępniła nam informacje o użytkowniku, a użytkownik nie wyraził zgody na udostępnienie tych informacji, w pewnych okolicznościach będziemy mieli uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji.

Na przykład mielibyśmy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich informacji w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej ze stroną trzecią, w przypadku gdy strona trzecia ma główną umowę z Tobą. Naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszych obowiązków wynikających z naszej umowy podwykonawczej.

Podobnie, osoby trzecie mogą przekazać nam informacje o Tobie, jeśli naruszyłeś lub potencjalnie naruszyłeś któreś z naszych praw. W takim przypadku będziemy mieli uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji, aby zbadać i ścigać takie potencjalne naruszenie.

Informacje uzyskane przez nas od osób trzecich

W pewnych okolicznościach (na przykład w celu zweryfikowania informacji, które posiadamy na Państwa temat lub uzyskania brakujących informacji, które są nam niezbędne do świadczenia Państwu usługi) będziemy pozyskiwać informacje na Państwa temat z pewnych publicznie dostępnych źródeł, zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, takich jak Companies House, internetowe bazy danych klientów, katalogi biznesowe, publikacje medialne, media społecznościowe oraz strony internetowe (w tym Państwa własna strona internetowa, jeśli ją posiadają.

W pewnych okolicznościach będziemy również pozyskiwać informacje o Tobie ze źródeł prywatnych, zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, takich jak usługi związane z danymi marketingowymi.

Będziemy nadal wysyłać Ci komunikaty marketingowe w odniesieniu do podobnych towarów i usług, jeśli nie zrezygnujesz z ich otrzymywania.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając e-mail na adres sales@expertseedbank.com.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: Udostępnianie istotnych, aktualnych i branżowych informacji na temat powiązanych usług biznesowych.

Gdy otrzymamy informacje o Tobie w wyniku błędu

Jeśli otrzymamy informacje o Tobie od strony trzeciej w sposób błędny i/lub nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania tych informacji, usuniemy Twoje informacje.

Ujawnienie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku

Ta część określa okoliczności, w których ujawnimy informacje o Tobie osobom trzecim oraz wszelkie dodatkowe cele, do których wykorzystujemy Twoje informacje.

Ujawnienie informacji o użytkowniku dostawcom usług

Korzystamy z usług szeregu osób trzecich, które świadczą nam usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności lub pomagają nam w jej prowadzeniu

Należą do nich m.in: serwisy internetowe, dostawcy usług IT oraz twórcy stron internetowych.

Nasi zewnętrzni dostawcy usług znajdują się zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim.

Twoje informacje będą udostępniane tym dostawcom usług, jeśli będzie to konieczne, aby zapewnić Ci usługę, o którą prosiłeś, niezależnie od tego, czy jest to dostęp do naszej strony internetowej, czy zamówienie towarów i usług od nas.

Ze względów bezpieczeństwa i konkurencyjności nie podajemy publicznie tożsamości naszych dostawców usług z nazwy. Jeśli jednak chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje na temat tożsamości naszych usługodawców, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, a my udzielimy Państwu takich informacji, jeśli mają Państwo uzasadniony powód, aby o nie poprosić (na przykład w przypadku, gdy udostępniliśmy Państwa informacje takim usługodawcom).

Podstawa prawna przetwarzania: uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes, na którym się opieramy: w przypadku, gdy udostępniamy Państwa informacje tym stronom trzecim w kontekście innym niż ten, w którym jest to konieczne do wykonania umowy (lub podjęcia kroków na Państwa żądanie w tym celu), będziemy udostępniać Państwa informacje tym stronom trzecim, aby umożliwić nam skuteczne prowadzenie i zarządzanie naszą działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne do wykonania umowy i/lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powód niezbędny do wykonania umowy: możemy potrzebować udostępnić informacje naszym dostawcom usług, aby umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań wynikających z tej umowy lub podjąć kroki, o które prosiłeś, zanim zawrzemy z Tobą umowę.

Ujawnienie i wykorzystanie informacji o użytkowniku z przyczyn prawnych

Wskazanie właściwemu organowi możliwych czynów przestępczych lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego

Jeśli podejrzewamy, że doszło do przestępstwa lub potencjalnego przestępstwa, w pewnych okolicznościach będziemy musieli skontaktować się z odpowiednim organem, takim jak policja. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa lub cyberprzestępstwa, lub w przypadku otrzymania gróźb lub złośliwych wiadomości skierowanych do nas lub osób trzecich.

Generalnie będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w tym celu tylko wtedy, gdy w jakiś sposób byłeś zaangażowany lub dotknięty takim incydentem.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: zapobieganie przestępstwom lub podejrzeniom o popełnienie przestępstwa (takim jak oszustwo).

W związku z egzekwowaniem lub potencjalnym egzekwowaniem naszych praw

Będziemy wykorzystywać Państwa dane w związku z egzekwowaniem lub potencjalnym egzekwowaniem naszych praw, w tym na przykład udostępnimy informacje firmom windykacyjnym, jeśli nie zapłacą Państwo należnych nam kwot, gdy są Państwo do tego zobowiązani umową. Nasze prawa mogą być umowne (gdy zawarliśmy z Tobą umowę) lub pozaumowne (takie jak prawa, które mamy na mocy prawa autorskiego lub prawa deliktowego).

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes: egzekwowanie naszych praw prawnych i podejmowanie kroków w celu egzekwowania naszych praw prawnych.

W związku ze sporem prawnym lub potencjalnym sporem lub postępowaniem prawnym

Możemy potrzebować wykorzystać informacje o użytkowniku, jeśli jesteśmy zaangażowani w spór z użytkownikiem lub stroną trzecią, na przykład w celu rozwiązania sporu lub jako część jakiejkolwiek mediacji, arbitrażu, rozwiązania sądowego lub podobnego procesu.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes(y): rozwiązywanie sporów i potencjalnych sporów.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje

Ta część określa, jak długo przechowujemy Twoje informacje. W miarę możliwości określiliśmy konkretne okresy przechowywania. W przypadku, gdy nie było to możliwe, określiliśmy kryteria, które stosujemy w celu ustalenia okresu przechowywania.

Okresy przechowywania

Informacje z logów serwera: zachowujemy informacje w logach naszego serwera przez 3 miesiące.

Informacje o zamówieniach: w przypadku złożenia zamówienia na towary i usługi, przechowujemy te informacje przez siedem lat po zakończeniu roku finansowego, w którym złożyli Państwo zamówienie, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

Korespondencja i zapytania: w przypadku złożenia przez Państwa zapytania lub korespondencji z nami z jakiegokolwiek powodu, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też naszego formularza kontaktowego lub telefonu, zachowamy Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania Państwa zapytania oraz przez 36 kolejnych miesięcy, po czym zarchiwizujemy Państwa dane.

Newsletter: zachowujemy informacje użyte przez Ciebie do zapisania się na nasz newsletter tak długo, jak długo pozostajesz zapisany (tzn. nie wypisujesz się).

Kryteria określania okresów przechowywania

We wszelkich innych okolicznościach będziemy przechowywać Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

  • cel(e) i wykorzystanie Państwa informacji zarówno obecnie, jak i w przyszłości (np. czy konieczne jest dalsze przechowywanie tych informacji w celu dalszego wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Państwem lub w celu skontaktowania się z Państwem w przyszłości);
  • czy mamy jakiekolwiek prawne zobowiązanie do dalszego przetwarzania informacji o użytkowniku (takie jak wszelkie zobowiązania do przechowywania dokumentacji nałożone przez odpowiednie prawo lub przepisy);
  • czy mamy jakąkolwiek podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich danych (taką jak Twoja zgoda);
  • jak cenna jest Twoja informacja (zarówno teraz, jak i w przyszłości);
  • wszelkie odpowiednie uzgodnione praktyki branżowe dotyczące tego, jak długo należy przechowywać informacje;
  • poziom ryzyka, kosztów i odpowiedzialności związanej z dalszym przechowywaniem przez nas informacji;
  • jak trudno jest zapewnić, że informacje mogą być aktualizowane i dokładne; oraz
  • wszelkie istotne okoliczności towarzyszące (takie jak charakter i status naszej relacji z Państwem).

Jak zabezpieczamy Twoje informacje

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje informacje i chronić je przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem, w tym:

 • udostępnianie i zapewnianie dostępu do Państwa informacji tylko w minimalnym niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem ograniczeń poufności w stosownych przypadkach i na zasadzie anonimowości, jeśli tylko jest to możliwe;
 • wykorzystując bezpieczne serwery do przechowywania informacji;
 • weryfikacja tożsamości każdej osoby, która wnioskuje o dostęp do informacji, przed udzieleniem jej dostępu do informacji;
 • wykorzystując oprogramowanie Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wszelkich transakcji płatniczych dokonywanych przez Państwa na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem;
 • przekazywanie Twoich informacji wyłącznie za pomocą zamkniętego systemu lub szyfrowanych transferów danych;

Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, a jeśli przekażą nam Państwo jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Internetu (czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób), czynią to Państwo całkowicie na własne ryzyko. Nie możemy być odpowiedzialni za żadne koszty, wydatki, utratę zysków, uszczerbek na reputacji, szkody, zobowiązania lub inne formy strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w wyniku Twojej decyzji o przekazaniu nam informacji za pomocą takich środków.

Przekazywanie informacji o użytkowniku poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje informacje mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w okolicznościach określonych wcześniej w niniejszej polityce. Będziemy również przekazywać Państwa informacje poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. zgodność z nakazem sądowym). W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do takiego działania, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i ochronę.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich informacji

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń niektórych praw, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich informacji, które możesz wykonać pisząc do administratora danych, korzystając z danych podanych na górze niniejszej polityki.

 • żądania dostępu do swoich informacji oraz informacji związanych z wykorzystywaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa informacji;
 • zażądać poprawienia lub usunięcia swoich informacji;
 • zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystanie przez nas Twoich informacji;
 • otrzymania informacji, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (np. plik CSV) oraz prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych (w tym zewnętrznemu administratorowi danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonych celach (więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji zatytułowanej Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonych celach); oraz
 • wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa informacji w dowolnym momencie, w którym polegamy na Państwa zgodzie na wykorzystanie lub przetwarzanie tych informacji. Należy pamiętać, że jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, nie wpłynie to na zgodność z prawem naszego wykorzystania i przetwarzania Państwa informacji na podstawie Państwa zgody przed momentem wycofania zgody.

Zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Dalsze informacje na temat praw przysługujących osobie fizycznej w odniesieniu do jej danych osobowych

You can find out further information about your rights, as well as information on any limitations which apply to those rights, by reading the underlying legislation contained in Articles 12 to 22 and 34 of the General Data Protection Regulation, which is available here:https://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

Weryfikacja tożsamości użytkownika w przypadku żądania dostępu do jego informacji

W przypadku żądania dostępu do informacji o użytkowniku, jesteśmy zobowiązani przez prawo do zastosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu zweryfikowania jego tożsamości przed wykonaniem tej czynności. Środki te mają na celu ochronę Państwa informacji oraz zmniejszenie ryzyka oszustwa, kradzieży tożsamości lub ogólnego nieuprawnionego dostępu do Państwa informacji.

Jak sprawdzamy Twoją tożsamość

Jeżeli posiadamy odpowiednie informacje o użytkowniku, będziemy próbowali zweryfikować jego tożsamość na podstawie tych informacji. Jeśli nie jest możliwe zidentyfikowanie użytkownika na podstawie takich informacji lub jeśli posiadamy niewystarczające informacje na jego temat, możemy zażądać oryginałów lub uwierzytelnionych kopii określonej dokumentacji, aby móc zweryfikować jego tożsamość, zanim będziemy w stanie zapewnić użytkownikowi dostęp do jego informacji. Będziemy w stanie potwierdzić dokładne informacje, których wymagamy w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika w konkretnych okolicznościach, jeśli i kiedy użytkownik złoży taki wniosek.

Twoje prawo do sprzeciwu

W związku ze swoimi informacjami przysługują Ci następujące prawa, które możesz wykonywać w taki sam sposób, jak pisząc do administratora danych, korzystając z danych podanych na górze niniejszej polityki.

 • sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu przez nas Państwa danych, jeśli wykorzystujemy je lub przetwarzamy w celu
 • do wykonania zadania w interesie publicznym lub dla naszych uzasadnionych interesów, w tym do "profilowania" (tj. analizowania lub przewidywania zachowania użytkownika na podstawie jego informacji) w oparciu o którykolwiek z tych celów; oraz
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu przez nas Państwa informacji dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania, w które się angażujemy i które jest związane z takim marketingiem bezpośrednim).

Możesz również skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania lub przetwarzania przez nas Twoich informacji dla celów marketingu bezpośredniego przez:

 • kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej i postępowanie zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się w przeglądarce po kliknięciu tego linku;
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres sales@expertseedbank.com, z prośbą o zaprzestanie wysyłania Ci komunikatów marketingowych lub poprzez zawarcie w niej słów "OPT OUT".

Wrażliwe informacje osobiste

Wrażliwe dane osobowe" to informacje o osobie fizycznej, które ujawniają jej pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, informacje genetyczne, informacje biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, informacje dotyczące zdrowia lub informacje dotyczące życia seksualnego osoby fizycznej lub jej orientacji seksualnej. Nasza strona internetowa nie pozwala na rejestrację żadnych "Wrażliwych informacji", jednak jeśli poprosimy o to, zostanie to uznane za wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas tych wrażliwych danych osobowych na mocy art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu aktualizujemy i zmieniamy naszą Politykę Prywatności.

Drobne zmiany w naszej Polityce Prywatności

W przypadku wprowadzenia niewielkich zmian w naszej Polityce prywatności, zaktualizujemy naszą Politykę prywatności z nową datą wejścia w życie podaną na jej początku. Nasze przetwarzanie Twoich informacji będzie podlegało praktykom określonym w tej nowej wersji Polityki Prywatności od daty jej wejścia w życie.

Istotne zmiany w naszej Polityce Prywatności lub celach, dla których przetwarzamy Twoje dane

W przypadku, gdy wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce Prywatności lub zamierzamy wykorzystywać Państwa informacje w nowym celu lub w celu innym niż cele, dla których pierwotnie je zgromadziliśmy, powiadomimy Państwa o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej (tam, gdzie to możliwe) lub poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie internetowej.

Przekażemy Państwu informacje o danej zmianie i celu oraz wszelkie inne istotne informacje, zanim wykorzystamy Państwa informacje do tego nowego celu. Jeśli będzie to wymagane, uzyskamy Państwa uprzednią zgodę przed wykorzystaniem Państwa informacji w celu innym niż cele, dla których pierwotnie je zgromadziliśmy.

Prywatność dzieci

Ponieważ zależy nam na bezpieczeństwie i prywatności dzieci w Internecie, przestrzegamy ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 roku (COPPA). COPPA i towarzyszące jej przepisy chronią prywatność dzieci korzystających z Internetu. Nie kontaktujemy się świadomie ani nie zbieramy informacji od osób poniżej 18 roku życia. Strona internetowa nie jest przeznaczona do pozyskiwania informacji jakiegokolwiek rodzaju od osób poniżej 18 roku życia. Istnieje możliwość, że otrzymamy informacje dotyczące osób poniżej 18 roku życia w wyniku oszustwa lub podstępu strony trzeciej. Jeśli zostaniemy o tym powiadomieni, natychmiast po zweryfikowaniu informacji, tam gdzie wymaga tego prawo, niezwłocznie uzyskamy odpowiednią zgodę rodziców na wykorzystanie tych informacji lub, jeśli nie będziemy w stanie uzyskać takiej zgody rodziców, usuniemy te informacje z naszych serwerów. Jeśli chcieliby Państwo powiadomić nas o otrzymaniu informacji o osobach poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych znajdujących się w górnej części niniejszej polityki.