Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób, Bank Nasion Ekspertów, zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub interakcji z nią, expertseedbank.com (nasza strona internetowa) oraz tam, gdzie w inny sposób uzyskujemy lub gromadzimy informacje o użytkowniku. Niniejsze Zasady ochrony prywatności obowiązują od dnia 6th lipiec 2020 r..

Spis treści

 • Streszczenie
 • Nasze dane
 • Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową
 • Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny
 • Komunikacja marketingowa
 • Informacje uzyskane od stron trzecich
 • Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku
 • Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku
 • Jak zabezpieczamy informacje o użytkowniku
 • Przekazywanie informacji o użytkowniku poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Prawa użytkownika w odniesieniu do informacji o użytkowniku
 • Zmiany w naszej Polityce prywatności
 • Prywatność dzieci

Streszczenie

W tej części podsumowano, w jaki sposób uzyskujemy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku. Ma ona na celu zapewnienie tylko bardzo ogólny przegląd. Nie jest on sam w sobie kompletny i musi być czytany w połączeniu z odpowiednimi pełnymi sekcjami niniejszej Polityki prywatności.

 • Administrator danych: Bank Nasion Ekspertów
 • W jaki sposób gromadzimy lub uzyskujemy informacje o użytkowniku: gdy użytkownik nam je udostępnia, np. kontaktując się z nami, rejestrując się w naszej witrynie internetowej, składając zamówienie w naszej witrynie internetowej, wypełniając formularze rejestracyjne, dodając lub oceniając lokalizacje, publikując blogi lub zapisując się do otrzymywania treści takich jak biuletyny. Korzystając z naszej strony internetowej, używając plików cookie oraz okazjonalnie, od osób trzecich, takich jak dostawcy list mailingowych.
 • Gromadzone przez nas informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje z mediów społecznościowych, informacje o płatnościach, np. dane karty kredytowej lub debetowej, adres IP, informacje z plików cookie, informacje o komputerze lub urządzeniu (np. typ urządzenia i przeglądarki), informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej (np. o stronach, które użytkownik przeglądał, czasie, w którym je przeglądał i na co kliknął, lokalizacji geograficznej, z której użytkownik wszedł na naszą witrynę internetową (na podstawie adresu IP), nazwa firmy lub nazwa handlowa (jeśli dotyczy), numer VAT (jeśli dotyczy), historia zaangażowania i historia transakcji).
 • W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku: do celów administracyjnych i biznesowych (w szczególności do kontaktowania się z Państwem i przetwarzania zamówień złożonych przez Państwa na naszej stronie internetowej, do ulepszania naszej działalności i strony internetowej, do wypełniania naszych zobowiązań umownych, do reklamowania naszych i innych towarów i usług, do analizowania Państwa sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz w związku z naszymi prawami i obowiązkami prawnymi).
 • Ujawnianie informacji o użytkowniku stronom trzecim: informacje o użytkownikach mogą być udostępniane partnerom w celu udostępniania określonych treści i wydarzeń, w których użytkownik zarejestrował swoje dane. Inne informacje są ujawniane tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, naszym dostawcom usług, w celu realizacji umów zawieranych z użytkownikiem oraz w przypadkach wymaganych przez prawo lub w celu egzekwowania naszych praw.
 • Czy sprzedajemy informacje o użytkowniku stronom trzecim (z wyjątkiem sprzedaży lub kupna firmy lub podobnego zdarzenia)? Nie, Bank Nasion Ekspertów, nie sprzedaje danych. Jednak w przypadku rejestracji lub zapisania się na określone rodzaje treści dane rejestracyjne mogą być udostępniane sponsorom i partnerom. Przykładami takich sytuacji są rejestracje na wydarzeniach, zapisy na webinaria lub pobieranie materiałów typu whitepaper. Zawsze wyraźnie zaznaczamy, w jakich przypadkach przekazane informacje będą udostępniane innym podmiotom.
 • Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku: nie dłużej niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę wszelkie zobowiązania prawne, jakie na nas ciążą (np. konieczność prowadzenia rejestrów dla celów podatkowych), wszelkie inne podstawy prawne, jakie mamy do wykorzystania informacji o użytkowniku (np. zgoda użytkownika, wykonanie umowy z użytkownikiem lub nasze uzasadnione interesy jako firmy) oraz pewne dodatkowe czynniki opisane w głównej części poniżej zatytułowanej Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku. Szczegółowe okresy przechowywania danych w odniesieniu do określonych informacji, które gromadzimy od użytkownika, znajdują się w poniższej części zatytułowanej Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku.
 • W jaki sposób zabezpieczamy informacje o użytkowniku: stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak przechowywanie informacji o użytkowniku na bezpiecznych serwerach, szyfrowanie przesyłania danych na nasze serwery lub z naszych serwerów przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL), szyfrowanie płatności dokonywanych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL) oraz udzielanie dostępu do informacji o użytkowniku tylko w razie konieczności.
 • Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii: w naszej witrynie internetowej używamy plików cookie i podobnych technologii gromadzenia informacji, takich jak śledzenie automatyzacji marketingu, w tym niezbędnych, funkcjonalnych, analitycznych i ukierunkowanych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
 • Przekazywanie informacji o użytkowniku poza Europejski Obszar Gospodarczy: Korzystając z naszej strony internetowej, Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Traktujemy dane osobowe poważnie i w związku z tym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym na przykład to, że strony trzecie, z których korzystamy i które przekazują informacje poza Europejski Obszar Gospodarczy, uzyskały certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA.
 • Wykorzystanie profilowania: wykorzystujemy profilowanie, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników dzięki analityce internetowej i marketingowej, dostarczać reklamy ukierunkowane i zapewniać spersonalizowane doświadczenia użytkowników.
 • Prawa użytkownika w odniesieniu do informacji o użytkowniku
  • dostępu do swoich danych i otrzymywania informacji o ich wykorzystaniu
  • w celu skorygowania i/lub uzupełnienia informacji
  • usunięcia informacji o użytkowniku
  • ograniczyć wykorzystanie informacji o użytkowniku
  • otrzymywanie informacji w formacie przenośnym
  • sprzeciwu wobec wykorzystania informacji o użytkowniku
  • wycofania zgody na wykorzystanie informacji o użytkowniku
  • złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Wrażliwe dane osobowe: nie gromadzimy danych określanych powszechnie mianem "wrażliwych danych osobowych".

Nasze dane

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych. Administratorem danych w odniesieniu do naszej strony internetowej jest;

Bank Nasion Ekspertów
4, Slaney Court, Dublin Industrial Estate glasnevin, dublin 1
d11 - dublin 11 , Irlandia
3531558881

Tel: 00353-155-8881

Z administratorem danych można się skontaktować, korzystając z powyższych danych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sales@expertseedbank.com.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje pochodzące od osób odwiedzających witrynę internetową zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji oraz sekcji zatytułowanej Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

Informacje z dziennika serwera sieci Web

Nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje adres IP, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, a także inne informacje dotyczące Twojej wizyty, takie jak odwiedzane strony, żądane informacje, data i godzina żądania, źródło Twojego dostępu do naszej witryny (np. witryna lub adres URL (link), który skierował Cię do naszej witryny) oraz wersja Twojej przeglądarki i system operacyjny.

Wykorzystanie informacji z dziennika serwera witryny do celów bezpieczeństwa informatycznego

Zbieramy i przechowujemy dzienniki serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych oraz zagwarantować, że serwer i strona internetowa pozostaną nienaruszone. Obejmuje to analizowanie plików dziennika w celu identyfikacji i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do naszej sieci, dystrybucji złośliwego kodu, atakom typu denial of services i innym atakom cybernetycznym poprzez wykrywanie nietypowych lub podejrzanych działań.

O ile nie prowadzimy dochodzenia w sprawie podejrzanych lub potencjalnych działań przestępczych, nie podejmujemy, ani nie zezwalamy naszemu dostawcy usług hostingowych na podejmowanie jakichkolwiek prób identyfikacji użytkownika na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem dzienników serwera.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek prawny: jesteśmy prawnie zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem przez nas informacji o osobach fizycznych. Takim środkiem jest rejestrowanie dostępu do naszej strony internetowej za pomocą plików dziennika serwera.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu informacji o użytkowniku do celów zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Wykorzystanie informacji z dziennika serwera witryny do analizy korzystania z witryny i jej ulepszania

Informacje gromadzone w dziennikach serwera WWW wykorzystujemy do analizowania sposobu interakcji użytkowników z naszą witryną i jej funkcjami. Na przykład analizujemy liczbę wizyt i unikalnych użytkowników, czas i datę wizyty, lokalizację wizyty oraz system operacyjny i używaną przeglądarkę.

Informacje zebrane w wyniku analizy tych informacji wykorzystujemy do ulepszania naszej witryny. Na przykład, wykorzystujemy zebrane informacje do zmiany informacji, treści i struktury naszej witryny oraz poszczególnych stron w zależności od tego, w co użytkownicy angażują się najbardziej oraz od czasu spędzonego na poszczególnych stronach naszej witryny.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes: ulepszanie naszej witryny z myślą o jej użytkownikach oraz poznawanie preferencji użytkowników, aby nasza witryna mogła lepiej spełniać ich potrzeby i życzenia.

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki danych, które są wysyłane z witryny internetowej do przeglądarki w celu zapisania informacji o użytkownikach dla różnych celów.

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, w tym pliki cookie niezbędne, funkcjonalne, analityczne i docelowe.

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Użytkownik może odrzucić niektóre lub wszystkie pliki cookie używane przez nas na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, zmieniając ustawienia przeglądarki, lub nieistotne pliki cookie za pomocą narzędzia do kontroli plików cookie, jednak takie postępowanie może ograniczyć możliwość korzystania z naszej strony internetowej lub niektórych bądź wszystkich jej funkcji. Więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org lub zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

Podczas kontaktu z nami

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób, które kontaktują się z nami zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji oraz sekcji zatytułowanej Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

E-mail:

Gdy użytkownik wysyła wiadomość e-mail na adres e-mail podany w naszej witrynie internetowej, gromadzimy jego adres e-mail oraz wszelkie inne informacje podane w tej wiadomości (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacje zawarte w bloku podpisu w wiadomości e-mail).

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes (interesy): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: w przypadku, gdy wiadomość dotyczy dostarczenia przez nas towarów lub usług lub podjęcia przez nas działań na Państwa życzenie przed dostarczeniem Państwu naszych towarów i usług (np. dostarczenie Państwu informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu).

Formularze zapytań

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza zapytania, zbieramy jego dane osobowe i dopasowujemy je do wszelkich informacji, jakie posiadamy na jego temat. Typowe gromadzone dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Rejestrujemy również godzinę, datę i konkretny formularz, który został wypełniony.

Jeśli użytkownik nie poda obowiązkowych informacji wymaganych przez nasz formularz kontaktowy, nie będzie mógł wysłać formularza kontaktowego, a my nie otrzymamy jego zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes (interesy): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Informacje te zostaną również wykorzystane do dostosowania do potrzeb użytkownika wszelkich dalszych działań sprzedażowych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Wiadomości wysyłane do nas przez użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach dostawcy formularza kontaktowego.

Telefon

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie, gromadzimy jego numer telefonu oraz wszelkie informacje przekazane nam w trakcie rozmowy z nim.

Nagrywamy rozmowy telefoniczne z klientami w celach szkoleniowych i związanych z obsługą klienta.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Prawnie uzasadniony interes (interesy): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: w przypadku, gdy wiadomość dotyczy dostarczenia przez nas towarów lub usług lub podjęcia przez nas działań na Państwa życzenie przed dostarczeniem Państwu naszych towarów i usług (np. dostarczenie Państwu informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu).

Post

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami drogą pocztową, będziemy gromadzić wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika we wszelkich wiadomościach przesyłanych pocztą.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Prawnie uzasadniony interes (interesy): odpowiadanie na otrzymywane przez nas zapytania i wiadomości oraz prowadzenie ewidencji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: w przypadku, gdy wiadomość dotyczy dostarczenia przez nas towarów lub usług lub podjęcia przez nas działań na Państwa życzenie przed dostarczeniem Państwu naszych towarów i usług (np. dostarczenie Państwu informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu).

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób, które wchodzą w interakcje z określonymi funkcjami naszej witryny internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji oraz sekcji zatytułowanej Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

Narzędzia mediów społecznościowych

Dysponujemy szerokim wachlarzem narzędzi społecznościowych, z których można korzystać. Narzędzia te obejmują (ale nie ograniczają się do): udostępnianie, polubienia, komentarze i przesyłanie treści zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią. Korzystając z tych narzędzi, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przesłanych danych, niezależnie od tego, czy są to dane osobowe, czy informacje ogólne, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgoda: użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas przesłanych treści w sposób opisany powyżej.

Możemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania do potrzeb użytkownika wszelkich dalszych działań sprzedażowych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Podane przez Ciebie informacje mogą być przechowywane zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim, na naszych serwerach oraz na serwerach innych firm, takich jak Facebook.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podczas rejestracji i tworzenia konta na naszych stronach internetowych gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, lokalizacja. Rejestrujemy również czas i datę ukończenia kursu.

Jeśli użytkownik nie poda obowiązkowych informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym, nie będzie mógł się zarejestrować ani utworzyć konta w naszej witrynie.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes: rejestrowanie i administrowanie kontami na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia dostępu do treści, umożliwienia zakupu towarów i usług oraz ułatwienia prowadzenia i obsługi naszej działalności.

Informacje te zostaną również wykorzystane do dostosowania do potrzeb użytkownika wszelkich dalszych działań sprzedażowych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Przekazywanie i przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach naszego zewnętrznego dostawcy usług hostingowych zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Po złożeniu zamówienia

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób, które złożyły zamówienie w naszej witrynie internetowej, zgodnie z niniejszą sekcją oraz sekcją zatytułowaną Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku.

Informacje zbierane podczas składania zamówienia

Informacje obowiązkowe

Gdy użytkownik składa zamówienie na towary lub usługi w naszej witrynie internetowej, gromadzimy jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres rozliczeniowy.

Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł kupować od nas towarów lub usług na naszej stronie internetowej ani zawrzeć z nami umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgodność z obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Obowiązek prawny: mamy prawny obowiązek wystawienia faktury za zakupione u nas towary i usługi, jeśli użytkownik jest zarejestrowany jako płatnik VAT, i w tym celu wymagamy podania obowiązkowych informacji gromadzonych w naszym formularzu kasowym. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym dokumentacji dotyczącej transakcji

Informacje dodatkowe 

Możemy również zbierać dodatkowe informacje od użytkownika, takie jak numer telefonu, imię i nazwisko, adres itp.

Używamy tych informacji do zarządzania i ulepszania doświadczeń klienta z nami.

Informacje te zostaną również wykorzystane do dostosowania do potrzeb użytkownika wszelkich dalszych działań sprzedażowych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej "Komunikacja marketingowa".

Jeśli użytkownik nie poda dodatkowych informacji wymaganych podczas składania zamówienia, nie będzie mógł go zrealizować, ponieważ nie będziemy dysponować odpowiednim poziomem informacji, aby odpowiednio zarządzać jego kontem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: zdolność do zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta i zarządzania kontem klienta.

Przetwarzanie płatności

Po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej należy dokonać płatności za zamówione towary lub usługi. W celu przetworzenia płatności akceptujemy usługę Square. Polityka prywatności firmy Square jest dostępna tutaj https://squareup.com/gb/en/legal/general/privacy#cookies

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: w celu wywiązania się z umownego obowiązku zapłaty za zamówione przez użytkownika towary lub usługi.

Komunikacja marketingowa

Nasze treści, towary i usługi

Podczas zapisywania się na listę treści, rejestracji w naszej witrynie internetowej lub dokonywania płatności, będziemy wykorzystywać podane przez Ciebie informacje w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie powiązanych treści, produktów i usług.

Jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania takich informacji, będziemy nadal wysyłać mu informacje marketingowe dotyczące podobnych towarów i usług.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres sales@expertseedbank.com

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: Udostępnianie istotnych, aktualnych i specyficznych dla danej branży informacji na temat powiązanych usług biznesowych, aby pomóc w rozwoju organizacji.

Towary i usługi osób trzecich

Oprócz otrzymywania informacji o naszych produktach i usługach, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych dotyczących towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaznaczając pole wskazujące, że chce otrzymywać takie informacje.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Zgoda: użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez nas informacji o towarach i usługach osób trzecich, zapisując się na otrzymywanie takich informacji zgodnie z opisanymi powyżej krokami.

Przekazywanie i przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje na potrzeby kampanii marketingowych będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach naszego zewnętrznego dostawcy list mailingowych w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych podczas przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej Przekazywanie informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wykorzystanie śledzenia w wiadomościach e-mail

Wykorzystujemy technologie takie jak piksele śledzące (małe pliki graficzne) i linki śledzące w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, aby umożliwić nam ocenę poziomu zaangażowania w nasze wiadomości e-mail poprzez mierzenie takich informacji jak współczynnik dostarczania, współczynnik otwarć, współczynnik kliknięć oraz zaangażowanie w treść naszych wiadomości e-mail.

Informacje uzyskane od stron trzecich

W tej części określono, w jaki sposób uzyskujemy lub gromadzimy informacje o użytkowniku od osób trzecich.

Informacje otrzymane od stron trzecich

Często otrzymujemy informacje o użytkownikach od osób trzecich. Osoby trzecie, od których otrzymujemy informacje o użytkownikach, mogą obejmować wydarzenia partnerskie w branży marketingowej oraz inne organizacje, z którymi jesteśmy powiązani zawodowo.

Możliwe jest również, że osoby trzecie, z którymi nie mieliśmy wcześniej kontaktu, mogą przekazać nam informacje o użytkowniku.

Informacje uzyskiwane przez nas od osób trzecich to na ogół imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, ale również wszelkie dodatkowe informacje o użytkowniku, które osoby te nam przekazują.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: W przypadku, gdy strona trzecia przekaże nam informacje o użytkowniku (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), abyśmy mogli świadczyć usługi na rzecz użytkownika, będziemy przetwarzać te informacje w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę lub wykonać umowę (w zależności od sytuacji).

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Zgoda: W przypadku, gdy użytkownik zwrócił się do strony trzeciej o udostępnienie nam informacji o nim, a cel udostępnienia tych informacji nie jest związany z wykonaniem umowy lub świadczeniem usług przez nas na rzecz użytkownika, będziemy przetwarzać informacje o użytkowniku na podstawie jego zgody, którą użytkownik wyraża, prosząc daną stronę trzecią o przekazanie nam informacji o użytkowniku.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: Jeśli strona trzecia udostępniła nam informacje o użytkowniku, a użytkownik nie wyraził zgody na udostępnienie tych informacji, w pewnych okolicznościach będziemy mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji.

Na przykład, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu informacji o użytkowniku w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy podwykonawczej zawartej z osobą trzecią, w przypadku gdy osoba trzecia ma główną umowę z użytkownikiem. Naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszych obowiązków wynikających z naszej umowy podwykonawczej.

Podobnie, osoby trzecie mogą przekazywać nam informacje o użytkowniku, jeśli naruszył on lub potencjalnie naruszył którekolwiek z naszych praw. W takim przypadku będziemy mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji, aby zbadać i ścigać takie potencjalne naruszenie.

Informacje uzyskane przez nas od stron trzecich

W pewnych okolicznościach (np. w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji o użytkowniku lub uzyskania brakujących informacji, które są niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika) będziemy pozyskiwać informacje o użytkowniku z pewnych publicznie dostępnych źródeł, zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, takich jak Companies House, internetowe bazy danych klientów, katalogi biznesowe, publikacje medialne, media społecznościowe oraz strony internetowe (w tym własna strona internetowa, jeśli użytkownik ją posiada).

W pewnych okolicznościach będziemy również pozyskiwać informacje o użytkowniku ze źródeł prywatnych, zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, takich jak serwisy danych marketingowych.

Jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania takich informacji, będziemy nadal wysyłać mu informacje marketingowe dotyczące podobnych towarów i usług.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres sales@expertseedbank.com

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: Udostępnianie odpowiednich, aktualnych i specyficznych dla danej branży informacji na temat powiązanych usług biznesowych.

Gdy otrzymamy informacje o użytkowniku w wyniku pomyłki

Jeśli otrzymamy informacje o użytkowniku od strony trzeciej w wyniku błędu i/lub nie będziemy mieć podstawy prawnej do przetwarzania tych informacji, usuniemy te informacje.

Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie informacji o użytkowniku

W tej części określono okoliczności, w których ujawniamy informacje o użytkowniku stronom trzecim oraz wszelkie dodatkowe cele, do których wykorzystujemy informacje o użytkowniku.

Ujawnianie informacji o użytkowniku dostawcom usług

Korzystamy z usług osób trzecich, które świadczą nam usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności lub pomagają nam w jej prowadzeniu.

Należą do nich m.in: usługi internetowe, dostawców usług informatycznych i twórców stron internetowych.

Nasi zewnętrzni dostawcy usług znajdują się zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim.

Informacje o użytkowniku będą udostępniane tym usługodawcom, jeśli będzie to konieczne do świadczenia zamówionych usług, niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp do naszej witryny internetowej, czy zamawianie towarów i usług.

Ze względów bezpieczeństwa i konkurencyjności nie podajemy publicznie nazw naszych usługodawców. Jeśli jednak użytkownik chciałby uzyskać dalsze informacje na temat tożsamości naszych usługodawców, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, a my udzielimy takich informacji, jeśli użytkownik ma uzasadniony powód, aby o nie poprosić (na przykład w przypadku, gdy udostępniliśmy informacje użytkownika takim usługodawcom).

Podstawa prawna przetwarzania danych: uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadniony interes, na który się powołano: w przypadku udostępniania informacji o użytkowniku stronom trzecim w kontekście innym niż ten, który jest niezbędny do wykonania umowy (lub podjęcia działań na żądanie użytkownika), będziemy udostępniać informacje o użytkowniku takim stronom trzecim w celu umożliwienia nam skutecznego prowadzenia i zarządzania naszą działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędne do wykonania umowy i/lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Uzasadnienie konieczności wykonania umowy: możemy być zmuszeni do udostępnienia informacji naszym dostawcom usług, aby umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań wynikających z tej umowy lub aby podjąć kroki, o które prosiłeś, zanim zawrzemy z Tobą umowę.

Ujawnianie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku z przyczyn prawnych

Informowanie właściwego organu o możliwości popełnienia przestępstwa lub zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego

Jeśli podejrzewamy, że doszło do czynu przestępczego lub potencjalnie przestępczego, w pewnych okolicznościach musimy skontaktować się z odpowiednim organem, np. z policją. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa lub cyberprzestępstwa albo w przypadku otrzymania gróźb lub złośliwych wiadomości skierowanych do nas lub osób trzecich.

Zasadniczo musimy przetwarzać informacje o użytkowniku w tym celu tylko wtedy, gdy był on w jakiś sposób zaangażowany lub dotknięty takim zdarzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadnione interesy: zapobieganie przestępstwom lub podejrzeniom o popełnienie przestępstwa (np. oszustwa).

W związku z egzekwowaniem lub potencjalnym egzekwowaniem naszych praw.

Informacje o użytkowniku będą wykorzystywane w związku z egzekwowaniem lub potencjalnym egzekwowaniem naszych praw, w tym na przykład w celu udostępnienia informacji firmom windykacyjnym, jeśli użytkownik nie zapłaci należnych nam kwot, gdy jest do tego zobowiązany umową. Nasze prawa mogą być umowne (gdy zawarliśmy z Tobą umowę) lub pozaumowne (takie jak prawa wynikające z prawa autorskiego lub deliktowego).

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes: egzekwowanie naszych praw oraz podejmowanie kroków w celu egzekwowania naszych praw.

w związku z prawnym lub potencjalnym sporem albo postępowaniem sądowym

Możemy być zmuszeni do wykorzystania informacji o użytkowniku, jeśli jesteśmy zaangażowani w spór z użytkownikiem lub stroną trzecią, na przykład w celu rozwiązania sporu lub w ramach mediacji, arbitrażu, postępowania sądowego lub podobnego procesu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawnie uzasadniony interes (interesy): rozwiązywanie sporów i potencjalnych sporów.

Jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku

W tej części określono, jak długo przechowujemy informacje o użytkowniku. Tam, gdzie było to możliwe, określiliśmy konkretne okresy przechowywania danych. Jeśli nie było to możliwe, podaliśmy kryteria, na podstawie których określamy okres przechowywania danych.

Okresy przechowywania

Informacje z dziennika serwera: informacje przechowujemy w logach naszego serwera przez 3 miesiące.

Informacje o zamówieniachW przypadku złożenia przez użytkownika zamówienia na towary i usługi, informacje te są przechowywane przez siedem lat od końca roku finansowego, w którym złożono zamówienie, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych.

Korespondencja i zapytania: w przypadku złożenia zapytania lub korespondencji z nami z jakiegokolwiek powodu, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, czy też telefonicznie, będziemy przechowywać informacje o użytkowniku przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania problemu, a następnie przez 36 kolejnych miesięcy, po czym informacje te zostaną zarchiwizowane.

Biuletyn informacyjny: zachowujemy informacje, których użyłeś do zapisania się na nasz newsletter tak długo, jak długo jesteś zapisany (tzn. nie wypisałeś się).

Kryteria określania okresów zatrzymywania danych

W innych okolicznościach będziemy przechowywać informacje o użytkowniku przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

  • cel(e) i sposób wykorzystania informacji o użytkowniku zarówno obecnie, jak i w przyszłości (np. czy konieczne jest dalsze przechowywanie tych informacji w celu dalszego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem lub skontaktowania się z nim w przyszłości);
  • czy jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przetwarzania informacji o użytkowniku (np. obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji nałożone przez odpowiednie prawo lub przepisy);
  • czy mamy podstawy prawne do dalszego przetwarzania informacji o użytkowniku (takie jak jego zgoda);
  • jak cenne są Twoje informacje (zarówno teraz, jak i w przyszłości);
  • wszelkie stosowne uzgodnione praktyki branżowe dotyczące czasu przechowywania informacji;
  • poziom ryzyka, kosztów i odpowiedzialności związanej z dalszym przechowywaniem przez nas informacji;
  • jak trudno jest zapewnić aktualność i dokładność informacji; oraz
  • wszelkie istotne okoliczności towarzyszące (takie jak charakter i status naszej relacji z klientem).

Jak zabezpieczamy informacje o użytkowniku

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć informacje o użytkowniku i chronić je przed nieuprawnionym lub bezprawnym wykorzystaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem, w tym:

 • udostępnianie i zapewnianie dostępu do informacji o użytkowniku tylko w niezbędnym minimalnym zakresie, z zastrzeżeniem zachowania poufności, w stosownych przypadkach, oraz w miarę możliwości w formie anonimowej;
 • wykorzystując bezpieczne serwery do przechowywania informacji o użytkowniku;
 • weryfikowanie tożsamości każdej osoby, która zwraca się z wnioskiem o dostęp do informacji, przed udzieleniem jej dostępu do informacji;
 • wykorzystywanie oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wszelkich transakcji płatniczych dokonywanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem;
 • przekazywanie informacji o użytkowniku wyłącznie za pomocą zamkniętego systemu lub szyfrowanego przesyłania danych;

Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, a jeśli użytkownik przesyła nam jakiekolwiek informacje przez Internet (pocztą elektroniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób), robi to całkowicie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne koszty, wydatki, utratę zysków, uszczerbek na reputacji, szkody, zobowiązania ani żadne inne formy strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku decyzji o przekazaniu nam informacji za pośrednictwem takich środków.

Przekazywanie informacji o użytkowniku poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informacje o użytkowniku mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w okolicznościach opisanych wcześniej w niniejszych zasadach. Możemy również przekazywać informacje o użytkowniku poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. zgodność z nakazem sądowym). W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do takiego działania, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i ochronę.

Prawa użytkownika w odniesieniu do informacji o użytkowniku

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń niektórych praw, użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego informacji, z których może skorzystać, pisząc do administratora danych z wykorzystaniem danych podanych na górze niniejszej polityki.

 • zażądać dostępu do swoich informacji oraz informacje związane z wykorzystywaniem i przetwarzaniem przez nas informacji o użytkowniku;
 • aby zażądać poprawienia lub usunięcia danych informacji o użytkowniku;
 • zażądać, abyśmy ograniczyli nasze wykorzystanie informacji o użytkowniku;
 • otrzymywania informacji, które zostały nam przekazane przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (np. plik CSV) oraz prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych (w tym zewnętrznemu administratorowi danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania informacji w określonych celach (więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższej części zatytułowanej Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych celach); oraz
 • wycofania swojej zgody na wykorzystanie przez nas informacji o użytkowniku w dowolnym momencie, gdy polegamy na jego zgodzie na wykorzystanie lub przetwarzanie tych informacji. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania i przetwarzania przez nas informacji o użytkowniku na podstawie jego zgody przed momentem wycofania zgody.

Zgodnie z art. 77 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dalsze informacje na temat praw przysługujących osobom fizycznym w związku z ich danymi osobowymi

Więcej informacji o przysługujących prawach, a także o wszelkich ograniczeniach, które mają zastosowanie do tych praw, można znaleźć w podstawowych przepisach zawartych w art. 12-22 i 34 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które są dostępne tutaj:http://ec.europa.eu/justice/data-ochrona/reforma/pliki/regulacja_oj_pl.pdf

Weryfikacja tożsamości użytkownika w przypadku żądania dostępu do jego informacji

W przypadku żądania dostępu do informacji o użytkowniku, prawo wymaga od nas zastosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Środki te mają na celu ochronę informacji o użytkowniku oraz zmniejszenie ryzyka oszustwa, kradzieży tożsamości lub ogólnego nieuprawnionego dostępu do informacji o użytkowniku.

W jaki sposób weryfikujemy tożsamość użytkownika

Jeżeli posiadamy odpowiednie informacje o użytkowniku, będziemy próbowali zweryfikować jego tożsamość na podstawie tych informacji. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika na podstawie takich informacji lub jeżeli posiadamy niewystarczające informacje o użytkowniku, możemy zażądać oryginałów lub uwierzytelnionych kopii określonej dokumentacji w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, zanim będziemy mogli zapewnić mu dostęp do informacji. Będziemy w stanie potwierdzić, jakie dokładnie informacje są potrzebne do weryfikacji tożsamości użytkownika w konkretnych okolicznościach, jeśli i kiedy użytkownik zwróci się z taką prośbą.

Prawo użytkownika do sprzeciwu

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich informacji, z których może skorzystać w taki sam sposób, w jaki może skorzystać, pisząc do administratora danych, korzystając z danych podanych w górnej części niniejszych zasad.

 • sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu przez nas informacji o użytkowniku, jeżeli wykorzystujemy je lub przetwarzamy w celu
 • do wykonywać zadania w interesie publicznym lub dla naszych uzasadnionych interesóww tym "profilowanie" (tj. analizowanie lub przewidywanie zachowania użytkownika na podstawie podanych przez niego informacji) w oparciu o którykolwiek z tych celów; oraz
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu przez nas informacji o użytkowniku w celu cele marketingu bezpośredniego (w tym wszelkie profilowanie, które jest związane z marketingiem bezpośrednim).

Użytkownik może również skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania lub przetwarzania przez nas jego informacji dla celów marketingu bezpośredniego:

 • kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji zawarte na dole każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez nas do użytkownika i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w przeglądarce po kliknięciu na to łącze;
 • wysyłanie wiadomości e-mail do sales@expertseedbank.comprosząc o zaprzestanie wysyłania do Ciebie informacji marketingowych lub zamieszczając słowa "OPT OUT".

Wrażliwe dane osobowe

Wrażliwe dane osobowe" to informacje o osobie fizycznej, które ujawniają jej pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, informacje genetyczne, informacje biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, informacje dotyczące zdrowia lub informacje dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Na naszej stronie internetowej nie ma możliwości rejestrowania "informacji wrażliwych", jednak jeśli poprosimy o ich podanie, zostanie to uznane za wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas wrażliwych danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu aktualizujemy i zmieniamy naszą Politykę prywatności.

Niewielkie zmiany w naszej Polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia niewielkich zmian w naszej Polityce prywatności, zaktualizujemy ją z nową datą wejścia w życie podaną na początku. Przetwarzanie przez nas Twoich informacji będzie podlegało praktykom określonym w nowej wersji Polityki prywatności od daty jej wejścia w życie.

Istotne zmiany w naszej Polityce Prywatności lub celach, dla których przetwarzamy Twoje dane

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w naszej Polityce prywatności lub zamiaru wykorzystania informacji o użytkowniku do nowych celów lub celów innych niż te, dla których pierwotnie je gromadziliśmy, powiadomimy o tym użytkownika pocztą elektroniczną (o ile to możliwe) lub zamieszczając informację na naszej stronie internetowej.

Przed wykorzystaniem informacji o użytkowniku w nowym celu przekażemy mu informacje na temat danej zmiany, celu oraz wszelkie inne istotne informacje. Tam, gdzie będzie to wymagane, uzyskamy uprzednią zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego danych do celów innych niż te, dla których pierwotnie je zgromadziliśmy.

Prywatność dzieci

Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo i prywatność dzieci w Internecie, przestrzegamy ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. (COPPA). Ustawa COPPA i towarzyszące jej przepisy chronią prywatność dzieci korzystających z Internetu. Nie kontaktujemy się świadomie ani nie zbieramy informacji od osób poniżej 18 roku życia. Witryna nie jest przeznaczona do pozyskiwania informacji jakiegokolwiek rodzaju od osób poniżej 18 roku życia. Istnieje możliwość, że w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd przez osobę trzecią otrzymamy informacje dotyczące osób poniżej 18 roku życia. Jeśli zostaniemy o tym powiadomieni, natychmiast po zweryfikowaniu informacji, jeśli będzie to wymagane przez prawo, niezwłocznie uzyskamy odpowiednią zgodę rodziców na wykorzystanie tych informacji lub, jeśli nie będziemy w stanie uzyskać takiej zgody, usuniemy te informacje z naszych serwerów. Jeśli użytkownik chciałby powiadomić nas o otrzymaniu informacji o osobach poniżej 18 roku życia, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w górnej części niniejszych zasad.