(8 ความคิดเห็นของลูกค้า)

เมล็ดพืช Mac1

From 29.00

Buy 1 Get 1 Free Cannabis Seed

ผู้เชี่ยวชาญ Mac1 สายพันธุ์กัญชา

Expert Mac1’s beauty, strength, vitality, and bud yield have made us wonder. Alien Cookies, Bruce Banner, Colombian, and Starfighter, are all reflected in the hybrid strain known as Expert Mac1. Growing the Expert Mac1 strain can be highly successful in both indoor and outdoor settings. The MAC1 strain has incredible trichome production and long-lasting effects because of the rare Colombian Sativa it inherits and the Indica-dominant Alien Cookies and Starfighter. If you want the best of the best, go no further than the MAC 1 strain. This variety became popular in a short period all over the United States, from California to Colorado to Michigan and beyond.

This is a robust smoke, with THC levels between 21 and 24%. The effect of Mac1 is so well-rounded that it sets it apart from many other strains. The Sativa high will immediately put you in a joyful mood and give you a burst of energy. After some time, the indica side will become more prominent, and you will feel a profound sense of relaxation caressing your entire body from head to toe. Rich and flavorful, this smoke features notes of fruit and citrus, as well as a diesel undertone that adds depth.

การปลูกเมล็ด Mac1

You can plant your seeds indoors, outdoors, or even in a greenhouse if you choose to utilize the Expert Mac1 strain because it thrives in various growth conditions. If you grow Mac1 Seeds in containers, the plant won’t become very tall (around 90–180 centimeters), but if you grow them in the ground, you may anticipate the tallest plants. When grown indoors, yields can be rather satisfactory, reaching as much as 650 grams per square meter under ideal conditions. Cultivating your plants outside could get as much as 800 grams of harvest per square meter. The flowering period is 45-55 days.

Expert Mac1 at a glance:

 • Hybrid strain
 • Thrives indoors & outdoors
 • THC levels: 21-24%
 • Balanced effects with joyful Sativa high and relaxing Indica sensations
 • Flavor profile includes fruit, citrus, and a diesel undertone
 • Indoor yields up to 650g/sqm
 • Outdoor yields up to 800g/sqm
 • Flowering period: 45-55 days

Mac 1 seeds are derived from the popular and highly sought-after cannabis strain known as Miracle Alien Cookies (MAC). Mac 1 is known for its unique combination of flavors, potent effects, and vibrant appearance.

Mac 1 offers a powerful and well-balanced experience. It provides a euphoric and uplifting cerebral high coupled with deep relaxation. Users often report feelings of happiness, creativity, and tranquility.

The THC content of Mac 1 can vary, but it typically ranges from 21% to 24%. This high THC level contributes to its potent effects and is favored by experienced cannabis enthusiasts.

Mac 1 seeds thrive in controlled indoor environments, but they can also be grown outdoors in suitable climates. They prefer a moderate temperature range and require careful attention to humidity levels and nutrient balance to maximize their growth potential.

The flowering time of Mac 1 plants is around 45 to 55 days. During this period, the plants develop dense, resinous buds with a pungent aroma and a visually appealing frosty appearance.

Mac 1 is renowned for its complex flavor profile. It offers a combination of sweet and spicy notes with hints of citrus, diesel, and earthy undertones. The aroma is equally captivating, often described as a blend of tropical fruits and musky skunk.

While Mac 1 seeds can be grown by novice growers, they require attention to detail and a basic understanding of cannabis cultivation techniques. With proper research, planning, and care, novice growers can successfully cultivate Mac 1 and enjoy its unique characteristics.

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ %

พื้นหลัง

8 reviews for Mac1 Seeds

 1. Mac1 รีวิวภาพเมล็ด
  s************Verified customer
  Mac 1 !!!
  Thank you for taking good care of me. Delivery arrived in Thailand very quickly. Excited to be able to grow this popular CA strain. Thank you very m...More
  Thank you for taking good care of me. Delivery arrived in Thailand very quickly. Excited to be able to grow this popular CA strain. Thank you very much Expert Seeds.
  ซึ่งช่วยเหลือ
  3 0
  Mac1 รีวิวภาพเมล็ด
  Mac1 รีวิวภาพเมล็ด
  Mac1 รีวิวภาพเมล็ด
  Mac1 รีวิวภาพเมล็ด
  +2
  M ************** ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ทั้งหมดที่ฉันสามารถกล่าวคือ WOW
  ทั้งหมดที่ฉันสามารถกล่าวคือ WOW!!! กลิ่นของสายพันธุ์นี้ในขวดโหลนั้นน่าทึ่งมาก ตาถูกปกคลุมไปด้วยน้ําค้างแข็ง ฉันไม่ได้ทําการตัดแต่งที่สวยที่สุดเพราะใบไม้เหี่ยวเฉา... อีก
  ทั้งหมดที่ฉันสามารถกล่าวคือ WOW!!! กลิ่นของสายพันธุ์นี้ในขวดโหลนั้นน่าทึ่งมาก ตาถูกปกคลุมไปด้วยน้ําค้างแข็ง ฉันไม่ได้ทําตัดที่สวยที่สุดทําให้ใบถูกปกคลุมเพียงและก็สําหรับการใช้งานส่วนตัวดังนั้นฉันไม่สนใจ การเผาไหม้ที่ดีและรสชาติบ้า ขอบคุณเมล็ดพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญ!!!
  ซึ่งช่วยเหลือ
  5 1
  S *** A ******** ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 0
  N***ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ยังไม่ได้ปลูก แต่ยินดีมากกับครั้งสุดท้ายที่ฉันปลูก
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 0
  E*****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 0
  C****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว แต่ mac1 เป็นไฟ
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 0

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
เมล็ดพืช Mac1
(8)

From 29.00