(6 ความคิดเห็นของลูกค้า)

บลูเบอร์รี่กาวเมล็ด

From 29.00

Buy 1 Get 1 Free Cannabis Seed

😙💨 420 SALE - 30% OFF THIS PRICE (DISCOUNT APPLIED IN CHECKOUT) 😙💨
Limited Time Only

 
 

บลูเบอร์รี่กาวกัญชาสายพันธุ์

One look at Blueberry Glue’s insanely fluffy and frost-covered nugs will put a smile on any grower’s face. Blueberry Glue results from a cross between the all-time classic strain Blueberry with the ever-popular GG4. Blueberry Glue is a hybrid that gravitates more toward its Indica roots. Blueberry Glue is pretty quick to flower while delivering ounces of top-shelf bud. Indoor growers love Blueberry Glue because it’s an excellent strain to use for the ScrOG technique.

การปลูกเมล็ดกาวบลูเบอร์รี่

Given its genetic lineage, Expert Seeds’ Blueberry Glue was destined to be a groundbreaking cannabis strain. It’s a wonderful 50/50 Indica/Sativa hybrid that flowers quickly (only eight weeks) thanks to genetics borrowed from the potent GG4 and the delicious berry flavor of Blueberry. Outdoors it can produce up to 700 grams per plant, and inside, it can produce 600-650 grams per square meter, putting it on par with most photoperiod strains in terms of yield and potency. Because of its Indica ancestry, while in the vegetative stage, it forms short, stocky plants that resemble Christmas trees, but in the flowering stage, it can expand to be twice as tall.

บลูเบอร์รี่กาววัชพืชรสชาติและผลกระทบ

The effects of this strain, which is a perfect 50/50 hybrid, are nicely balanced between energizing, enthusiastic, and giggly feelings and a great body high that provides pain relief. The flavor and fragrances are reminiscent of berries and strawberries, with a fruity overtone and a trace of pine.+

Blueberry Glue Seeds FAQ’s

Blueberry Glue seeds are derived from a hybrid cannabis strain that combines the genetics of Blueberry and GG4. This strain is known for its potent effects, flavorful profile, and vibrant colors.

Blueberry Glue provides a well-balanced experience that combines uplifting cerebral effects with deep physical relaxation. It offers a euphoric and creative high, coupled with a soothing and calming body buzz.

The THC content of Blueberry Glue can vary, but it typically ranges from 18% to 24%. This potent THC level contributes to its strong psychoactive effects and can provide a satisfying experience for both recreational and medicinal users.

Blueberry Glue seeds can be grown both indoors and outdoors. They thrive in a controlled indoor environment, but outdoor cultivation is also possible in regions with a favorable climate. It prefers a moderate temperature and humidity range for optimal growth.

The flowering time of Blueberry Glue plants is typically around 8 to 9 weeks. During this period, the plants develop dense, resinous buds with vibrant hues of blue and purple, reminiscent of its Blueberry parent.

Blueberry Glue offers a delightful flavor profile with a combination of sweet blueberry and earthy undertones. It has a distinct aroma that is both fruity and skunky, creating an enticing sensory experience.

Blueberry Glue is considered suitable for novice growers due to its resilience and ease of cultivation. It is relatively forgiving in terms of environmental conditions and responds well to basic cultivation techniques. However, attention to detail and regular monitoring of factors like nutrient levels and humidity is recommended for optimal results.

อัด

3 + 3 FREE, 5 + 5 FREE, 10 + 10 FREE, 15 + 15 FREE, 25 + 25 FREE, 50 + 50 FREE, 100 + 100 FREE, 200 + 200 FREE, 500 + 500 FREE, 1000 + 1000 FREE

พื้นหลัง

เวลาออกดอก

ทีเอชซี

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ %

ผลผลิตในร่ม

ผลผลิตกลางแจ้ง

6 reviews for Blueberry Glue Seeds

 1. P*** M*****Verified customer
  Red Hair
  Lots and lots of red hairs making buds look al most covered in rust. Decent high though. couch lock for me which helps me sleep at night.
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 0
  m**********************Verified customer
  Fast shipping
  Shipping was fast let ya know after I pop em
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 0
  D****ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  สายพันธุ์ interessant มากและดีมาก Genetik
  ซึ่งช่วยเหลือ
  2 1
  S *** A ******** ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  1 1
  C ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 1
  A ********ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  ซึ่งช่วยเหลือ
  0 1

เพิ่มรีวิว

ข้อมูลการจัดส่ง

Various shipping options & lost mail replacement.

USA customers spend over $120 to get free tracked shipping. Tracked delivery costs $12 for orders under $120.

Non USA customers - get free standard shipping on orders over $65. Orders over $115 get free Tracked shipping.

Usually seeds arrive within ten days. Did not receive your seeds? We will happily replace your seeds. See FAQ

 • EU  3–5 days
 • USA & Canada 6-10 days
 • Rest of the world 7–10 days

ทําไมถึงเลือกพวกเรา?

เราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีสิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ใหญ่ๆ และผู้เพาะพันธุ์ในพื้นที่นี้ เราสามารถนําเสนอส่วนลดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้บนเว็บ!

คุณจะพบข้อตกลงเหมือนของเราที่ไหนอีก?

 • ซื้อ 1 แถม 1
 • การแทนที่อีเมลที่สูญหาย
 • Active Customer Support

Select your currency
EUREuro
บลูเบอร์รี่กาวเมล็ด
บลูเบอร์รี่กาวเมล็ด
From 29.00 เลือกตัวเลือก
บลูเบอร์รี่กาวเมล็ด
บลูเบอร์รี่กาวเมล็ด
(6)

From 29.00